horizontální rozvod

 Otopná tělesa jsou umístěná v jednom patře a jsou navzájem propojena horizontálně (vodorovně)vedeným potrubím.