graf

rozpustnost vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku a teplotě