Ohyb světla

Ohyb světla je jev, kdy se světlo šíří jinak, než odpovídá zákonu přímočarého šíření světla.