Lineární polarizace

Lineární polarizace je usměrnění vektoru elektrické intenzity (magnetické indukce) do jedné přímky.