Způsoby vytvrzování lepidel

Způsoby vytvrzování lepidel

  1. Fyzikální způsob - odpařením vody, ochlazením taveniny.
  2. Chemický způsob - chemickou reakcí, kdy se vytvoří z molekul makromolekuly a následně dojde k jejich spojení.

Chemický způsob vytvrzování u syntetických lepidel probíhá v těchto třech základních fázích:

  1. stav „a“ – rezol,
  2. stav „b“ – rezitol (začalo sesíťování),
  3. stav „c“ – rezit (ukončeno sesíťování makromolekul, neměnný stav, spoj odolává teplu).

 

Způsob vytvrzování lepidel podle chemické reakce:

  1. Polymerací – lineární zřetězení molekul jedné látky.
  2. Polykondenzací – ze dvou různých jednoduchých látek vznikají prostorové makromolekuly a uvolňuje se voda.
  3. Polyadice – postupnou adicí molekul jedné látky na sebe vznikají prostorové makromolekuly.