Činitelé lepení

Činitelé lepení a složky lepicích směsí

 

Činitelé lepení

 

  1.  Lepený materiál:
  1. Použité lepidlo:
  1. Podmínky lepení:

 

Složky lepících směsí:

Lepidla se skládají z celé řady jednotlivých složek. Základem nejčastěji bývá pryskyřice s celou řadou přísad pro zlepšení vlastností daného lepidla. Jednotlivé složky se dají rozdělit do těchto skupin:

  1. Filmotvorná složka – ta je nejčastěji tvořena přírodní nebo syntetickou pryskyřicí, která je rozpuštěna nebo u disperzních lepidel dispergována do koloidního stavu.
  2. Tvrdidla – jsou to látky, které urychlují vytvrzování lepicí směsi. Pro příslušné lepidlo je výrobcem určeno konkrétní tvrdidlo. Tvrdidla se nejčastěji přidávají v poměru 1 – 4 % k příslušné směsi, a to těsně před použitím lepidla.
  3. Retardéry – tyto látky se používají pro zabránění předčasnému vytvrzování před dosažením potřebného lisovacího tlaku.
  4. Nadstavovadla – tyto přídavné látky se vyznačují tím, že mají částečný lepicí účinek, prodlužují však dobu vytvrzování. Patří sem např. technická mouka, přírodní pryskyřice, apod.
  5. Plniva – hlavním úkolem těchto přísad je zabraňování prosakování lepidel do povrchových vrstev, převážně při dýhování. Na rozdíl od nadstavovadel tyto látky nemají částečný lepicí účinek. Nejčastěji se používá dřevní moučka, bakelitová moučka, kaolin, plavená křída aj.
  6. Zpěňovadla – tyto látky mají za úkol zvětšení objemu lepicí směsi, a to našleháním lepidla s přídavkem zpěňovadla. Lepicí směs může nadbýt až trojnásobně. Tímto dosáhneme tenčí lepené spáry, snížíme prosakování lepidla, ale i jeho spotřebu.
  7. Zušlechťující přísady – mají za úkol zlepšovat některé vlastnosti lepidel, především odolnost proti vodě a mikroorganismům.