Syntetická lepidla - reaktoplastická - polyadiční

Syntetická lepidla – reaktoplastická – polyadiční

  1. Polyuretanová lepidla – mohou být jedno nebo dvousložková.

Jednosložková lepidla obsahují zdraví škodlivá nehořlavá rozpouštědla. Tato lepidla rychle schnou. Proto se hodí pro nalepení fólií z PVC a v automaticky pracujících zařízeních na olepování profilů. Spoj je odolný vůči vlhkosti a do 70 °C i vůči teplu. Pro zvýšení odolnosti vůči teplu na asi 100 °C a pro zlepšení adhezních vlastností je možno k lepidlu přidat tvrdidla.

Dvousložková lepidla neobsahují rozpouštědla. Po smísení obou složek v odpovídajícím poměru může činit doba zpracovatelnosti několik minut, ale také až 8 hodin. Pro nalepení plastových fólií na nosné desky postačuje nanesení lepidla ozubenou špachtlí nebo jednostrannou nanášečkou. Tato lepidla mají výbornou pevnost, pružnost a vysokou odolnost proti dynamickému namáhání, vlhkosti a povětrnostním vlivům. Používají se pro lepení lyží a dalších sportovních potřeb. Dobře lepí i kombinace materiálů, jako je dřevo, plast, pryž, kov apod.

  1. Polyesterová lepidla – základní složku těchto lepidel tvoří polyesterová pryskyřice pro vytvrzování buďto za studena, nebo za horka. Polyesterové pryskyřice jsou především využívány pro výrobu nátěrových hmot. Jako lepicí směs se využívá v omezené míře. Jsou vhodná pro lepení skla, keramiky nebo skelného laminátu. Jejich příprava je ale složitější, proto volíme častěji lepidla s jednodušší přípravou.
  2. Epoxidová lepidla jsou světle žlutá až tmavohnědá za studena a za tepla tuhnoucí dvousložková lepidla. Dodávají se v kapalné formě nebo jako prášek. Jejich vytvrzování probíhá chemickou reakcí mezi oběma složkami, tj. epoxidovou pryskyřicí a tvrdidlem, při pokojové teplotě do 24 hodin, při teplotách mezi 120 °C a 200 °C za 1 – 4 hodiny. Lisovací tlak není potřebný. EP-lepidla přilnou velmi dobře na téměř všechny nemastné podklady. Tato lepidla se používají vzhledem k jejich relativně vysoké ceně jen pro speciální lepení, např. pro lepení dřeva s kovem, sklem, keramikou a plasty. Lepidla jsou vysoce houževnatá, s výbornou adhezí a kohezí. Nevyžadují velký tlak, stačí i 0,02 MPa. Jejich dobré vlastnosti však závisí na správném dávkování tvrdidla. Při zvýšené dávce je spoj daleko křehčí. Spára vyplněná lepidlem má velkou pevnost a elasticitu. Při zpracovávání je třeba dodržovat bezpečnostní opatření na ochranu zdraví.