Syntetická lepidla - reaktoplastická - polykondenzační

 

Syntetická lepidla – reaktoplastická – polykondenzační

1. Močovinoformaldehydová lepidla - močovinoformaldehydová pryskyřičná lepidla se prodávají ve formě prášku, lepidlových filmů a nejčastěji jako kapaliny. Rozlišujeme je na za studena a za tepla tuhnoucí močovinoformaldehydová pryskyřičná lepidla a na montážní a dýhovací lepidla. Prášek se musí rozpouštět v čisté vodě, pak je třeba čas zrání do nanesení lepidla až 60 minut. Lepidlo nesmí přijít do styku s kovy, jinak by při lepení vznikly skvrny. Doba zpracovatelnosti závisí na tvrdidlech.

Abychom snížili nasákavost močovinoformaldehydových lepidel k izotropním materiálům, přidáváme do nich různá plniva. Jsou to hlavně mouky a bramborový škrob. Zpracování závisí na poměru formaldehydu a močoviny. Podle poměru se rozděluje na vytvrzování při běžné teplotě a vytvrzování za tepla. Jako tvrdidlo se používá chlorid amonný, a to v poměru 1 : 10. Používá se pro dýhování a výrobu konstrukčních desek, jejich výhodou je bílá barva, cena a ředění vodou. Nevýhodou je, že jsou velmi tvrdá, křehká a máčením povolují. Prodávají se pod obchodními názvy:

Vyrábějí se také v práškové formě, a to jako Umacol C 100, anebo v modifikované formě jako Umacol ME. Tento je tvořen směsí močovinoformaldehydového a melaminoformaldehydového lepidla.

2. Fenolformaldehydová lepidla – existují v kapalné formě jako za studena tuhnoucí montážní lepidla a za tepla tuhnoucí dýhovací lepidla a jako za tepla tuhnoucí suché lepidlové filmy (lepicí fólie). Lepidla pak tuhnou jen za působení tepla. Skládají se zpravidla ze suchých papírových pásů, které jsou napuštěné částečně zaschlými fenolovými pryskyřicemi, ke kterým je přidáno tvrdidlo. K vytvrzení tak dochází až při vyšších teplotách. Běžně užívaná tekutá formaldehydová lepidla se užívají za tepla nebo za studena, vždy s přídavkem tvrdidla. Tato lepidla používáme převážně při výrobě aglomerovaných materiálů ze dřeva. Využívají se též k výrobě brusných kotoučů nebo plstěných materiálů. K sehnání jsou fenolová lepidla ve formě vodných i alkoholických roztoků nebo jako lepicí fólie. V této formě mají velké výhody. Jsou déle skladovatelná a neproniknou skrze lepený materiál, převážně u dýh. Spoje lepené fenolovými pryskyřičnými lepidly jsou odolné vůči vodě i vyšším teplotám, tropickým podmínkám a povětrnostním vlivům, spoje jsou tmavě hnědé a poměrně elastické. Fenolová pryskyřičná lepidla se používají tam, kde je odolnost ostatních lepidel vůči vodě malá, např. u oken, lodních staveb a při stavbě člunů. Výhodou fenolových pryskyřičných lepidel je, že jsou vhodná i pro dřevo s vyšší vlhkostí do cca 25 %. Doba vytvrzení PF lepidel za tepla činí až 15 minut, doba zpracovatelnosti až 3 hodiny, nanášené množství zpravidla mezi 120 g/m2 a 160 g/m2, otevřená doba až 15 minut. Prodávají se pod obchodními názvy:

3. Melaminoformaldehydová lepidla – prodávají se většinou ve formě prášku jako za studena tuhnoucí montážní lepidla a za tepla tuhnoucí dýhovací lepidla. Lepidlovou směs, popř. nanesené lepidlo, lze zpracovat po nanesení bez dodržení doby zrání. Doba zpracovatelnosti směsi činí asi 24 hodin, otevřená doba až 10 minut, lisovací tlak až 0,3 N/mm~ u montážních lepidel a 0,2 N/mm2 až 0,8 N/mm2 u dýhovacích lepidel. Vytvrzení trvá při teplotách tuhnutí 140 °C jen několik sekund, při 20 °C asi jednu hodinu. Spoje lepené melaminovými pryskyřičnými lepidly jsou odolné vůči působení studené a horké vody, ale jen omezeně odolné vůči povětrnostním podmínkám. Spoje jsou čiré jako sklo, tvrdé a křehké. Zpracování melaminových lepidel probíhá při teplotách 120  – 150 °C. Podobně jako u předešlých druhů lepidel můžeme i melaminformaldehydová lepidla upravovat pomocí tvrdidel, plniv, nebo dokonce smícháním s disperzním lepidlem (snižuje tvrdost filmu). Jejich použití je díky vytvrzovací teplotě lepidla určeno jen na výrobu některých druhů DTD a překližek. Používají se i k výrobě fólií a laminátů jako krycích materiálů na nosný aglomerovaný materiál. Ty se vyrábějí impregnací sulfidových papírů. Kvůli vysoké ceně je používáme omezeně, většinou na speciální účely.

4. Fenolresorconoformaldehydová lepidla – patří k nejlepším voděodolným lepidlům. Vytvrzují přidáním formaldehydu při běžné teplotě. Spoje odolávají horké i studené vodě, povětrnostním vlivům, kyselinám, zásadám a jsou vysoce pevné. Lepidlo vytvrzuje v neutrálním prostředí, takže nepůsobí agresivně na dřevo ani na kování. Používá se na lepení lamelových nosníků, střešních vazníků, při výrobě velkých hal, mostních konstrukcí, apod. Spoje jsou vysoce pevné a trvanlivé.