Zkoušení a skladování lepidel

Zkoušení a skladování lepidel

Zkoušení lepidel - výrobci lepidel i odběratel jsou povinni zkoušet předepsané ukazatele jakosti. U lepidel se hodnotí vzhled, obsah účinné látky, volných složek a vytvrzovací charakteristika. Každý výrobce zaručuje předepsané vlastnosti svých výrobků. Při zkoušení lepidel se posuzuje:

 

Zkoušení lepeného spoje – lepený spoj se zkouší pomocí dvou základních metod:

  1. Destruktivní metody – zkoušený vzorek nebo těleso je poškozeno, či zničeno. Patří sem zkoušky:
  2. Nedestruktivní metody – výrobky, spoje nejsou poškozovány, nelze měřit pevnost spoje, lze jimi zjistit skryté vady, jako jsou neslepená místa bez lepidla, apod. Pro zjišťování se používají akustické a ultrazvukové metody.

 

Skladování lepidel – má značný vliv na kvalitu. Nesprávné uložení může mít na lepidla negativní vliv, ty poté mohou být poškozena nebo znehodnocena. Na lepící směs nepříznivě působí:

Lepidlo se skladuje v původních obalech při cca 20 °C a RVV 55%. Dbáme o těsnost uzávěrů, aby nedocházelo k odpařování lepidla, které by měnilo viskozitu a způsobovalo by zdravotní závadnost ovzduší ve skladu. Některá lepidla vyžadují pro zachování svých vlastností specifické podmínky: