teplotní spád

Uvádí se u teplonosné látky. Je to rozdíl mezi teplotou vody přívodní do otopné soustavy (voda topná) a vodou zpětnou ze soustavy (voda vratná).

U teplé vody se většinou uvažuje s teplotním spádem 20 °C, přičemž teplota topné vody je např. 90 °C a teplota vratné vody 70 °C. Pak se použije v topenářské praxi zápis - „teplotní spád 90/70 °CU pružných otopných soustav, které rychleji reagují na zásahy v souvislosti s regulací, se používají teplotní spády nižší tj. cca 15 °C.

U horké vody se pracuje s většími teplotními spády, např. 120/70, 140/70, 150/70 °C apod. Dosažení teploty vody nad 100 °C je podmíněno vyšším tlakem v otopné soustavě, aby se zvýšil bod varu vody. K tomu může dojít pouze u uzavřené otopné soustavy.