Suchá maltová směs pro omítky

Suchá maltová směs pro omítky (suchá malta) je předem průmyslově (mimo staveniště) namíchaná směs plniv, pojiv a popř. přísad. Dodává se v suchém stavu, ke směsi se na staveništi pouze přidá ve výrobcem předepsaném poměru voda. Malta pro omítku se tak nemusí míchat z jednotlivých složek přímo na staveništi.

Sortiment suchých omítkových směsí je opravdu široký. Vyrábí se omítková směs na jakýkoli typ zdiva a pro jakýkoli účel. Omítkové směsi se používají podle návodu výrobce jednotlivě, ale stále častěji se lze setkat s tzv. omítkovým systémem, kdy jsou všechny vrstvy vícevrstvé omítky dodány jedním výrobcem. V těchto systémech má každá vrstva svůj nezastupitelný a neodlučitelný význam. Vynecháním kterékoli vrstvy přestává omítkový systém fungovat jako systém.

Dnes se suché maltové směsi na stavbách hojně používají.

Příprava minerální omítky

Obr. 12: Příprava omítky