deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků

Jsou organické sloučeniny, ve kterých jsou atomy vodíku nahrazovány jinými prvky nebo jejich charakteristickými skupinami.