aldolizace

Aldolizace je reakce aldehydů nebo ketonů, při které dochází ke spojení 2 karbonylových sloučenin za vzniku β-hydroxykarbonylových sloučenin, probíhá obvykle v zásaditém prostředí.