Cannizzarova reakce

Cannizzarova reakce je disproporcionační reakce aldehydu, který neobsahuje na α uhlíku vodík (kyselý vodík), za přítomnosti báze vzniká alkohol a sůl příslušné kyseliny.