dehydratace

Dehydratace je reakce, při které dochází k odštěpování vody, např. dehydratací alkoholů vznikají ethery nebo alkeny, dehydratací kyselin anhydridy apod.