tvary střech

Sedlová střecha je nejběžněji používaný tvar střechy. Je velmi rozšířený v zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dva okapy a dvě štítové zdi. Variantou sedlové střechy je střecha křížová , u které se protínají kolmo dvě sedlové střechy.

Valbová střecha se od střechy sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítových stěn šikmé střešní roviny, kterým se říká valby. Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy, jedná se o střechu valbovou. V případě, že jsou okapy valby výš, nazývá se taková střecha polovalbová.

Pultová střecha má pouze jednu střešní rovinu.

Mansardová střecha je variantou střechy sedlové. Každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Má dvě štítové zdi

Stanová střecha má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu.