tesařské spoje

Nejčastějšími tesařskými spoji dvou prvků krovu je sraz, zapuštění a osedlání.

Obr. 18: Sraz

Obr. 19: Zapuštění

Obr. 20: Osedlání