Makromolekulární látky

Makromolekula je rozsáhlá molekula s velkou molární hmotností. Tento výraz se užívá především pro polymery. Atomy v makromolekule jsou vázány kovalentními vazbami, molekuly Van der Waalsovými silami.

Makromolekulární látky jsou látky, které se skládají z opakujících se stavebních jednotek.