Jednoduché čtvrtcihelné příčky

 

z plných cihel nebo z dutých cihel podélně děrovaných, zdí se na MVC, nastojato a převazují se o 1/2 cihly

Kotvení příček do zdí:         

- do průběžné drážky hloubky 1/4 cihly-používá se málo

- do kapes hlubokých 1/4 nebo 1/2 cihly, vynechaných již při zdění, výška kapes 150 až 450 mm a vzdálenost kapes od sebe je 300 až 450 mm

- do ozubů vyložených 1/4 nebo 1/2 cihly, nejčastěji u silně namáhaných pilířů, které nesmějí být kapsami zeslabeny, vzdálenost ozubů je 450 nebo 600 mm

- ocelovými kotvami - kde nebyly ani kapsy, ani ozuby (betonářská oceli Æ 5,5 mm) do spár hotového zdiva nebo do bednění před betonováním pilířů a stěn ve vzdálenosti max. 600 mm, do zdi min. 100 mm a do příčky 300 až 500 mm (příp. pásková ocel 20/1 nebo 30/2 mm - k hotové zdi přistřeluje

 

Obr. 5:  Způsoby navázání příčky do zdiva

 

 

Obr. 6:  Připevnění kotvy pro napojení příčky

 

Příčky nad 18 m2, velkých výšek, oslabené rýhami nebo zatížené těžkými předměty (knihovničky, dřezy) se vyztužují v každé 3. ložné spáře a kotví do zdí páskovou ocelí 20/1 mm nebo betonářskou ocelí Æ 5,5 mm. Příčky půdorysně zalomené - v rozích zpevnit ocelovou výztuží.

Obr. 7:  Kotvení páskové výztuže