Bromid stříbrný

Bromid stříbrný (AgBr) je žlutá krystalická látka prakticky nerozpustná ve vodě, používaná (podobně stejně jako jiné halogenidy stříbra) ve fotografickém průmyslu. Je rozpustný v roztocích rozpustných kyanidů, thiosíranů a amoniaku.

V přírodě se vyskytuje jako minerál bromargyrit.

 

Obr.: bromargyrit

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/. [online]. [cit. 2014-11-22]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Bromargyrit_mit_gediegen_Silber_-_San_Onofre%2C_Mexiko.jpg/800px-Bromargyrit_mit_gediegen_Silber_-_San_Onofre%2C_Mexiko.jpg