Pozitiv

Pozitiv (obraz) je zpravidla konečný produkt fotografie nebo kinematografie získaný prostřednictvím fotografického filmu.

Proces zhotovení pozitivního obrazu zahrnuje v zásadě dva kroky:

  1. Osvětlení filmu a vyvolání výsledného negativního obrazu (negativní proces).
  2. Osvětlení fotografického papíru nebo fotografického filmu přes negativ a vyvolání pozitivu (pozitivní proces).

 

Obr.: Barevný pozitivní obraz (A) a negativ (B), černobílý pozitiv (C) a jeho negativ (D).

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitiv_(obraz). [online]. [cit.2014-11-05]. Dostupný z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Pozytyw_i_negatyw.jpg/640px-Pozytyw_i_negatyw.jpg