vodíková vazba (můstek)

Vodíková vazba (můstek) je vazba vyskytující se u sloučenin vodíku s fluorem, kyslíkem a dusíkem. Je způsobena silnou polaritou vazeb H–F, O–H a N–H. Vazebný elektronový pár je posunut k elektronegativnějšímu atomu (F, O, N).  Atom vodíku tvoří slabou vazbu s volným elektronovým párem na atomu další molekuly.