fermentace - kvašení

Fermentace - kvašení. Jedná se  o přeměnu látky za účasti enzymů mikroorganismů. Vlivem aktivity mikroorganismů dochází k chemickým změnám organických látek a vznikají látky jednodušší, energeticky chudší.