PTFE

Polytetrafluorethylen (zkráceně PTFE, také polytetrafluorethen) je fluorovaný polymer. Patří k termoplastům, ačkoliv má některé vlastnosti, které jsou typické spíše pro reaktoplasty. Teplota tání PTFE je přibližně 327 °C, ale jeho vlastnosti se mění již při teplotě 260 °C, nad teplotou 350 °C nastává rozklad. Teflon se používá pro výrobu pánví, lze ho aplikovat i na textilní vlákno.

 

Obr.: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen. [online]. [cit. 2014-10-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Teflon_structure.PNG