Nukleofil

Nukleofil je chemická látka, která v reakci poskytuje elektronový pár látce elektrofilní. Tím dochází ke vzniku vazby. Nukleofily tedy mohou být všechny molekuly nebo ionty s volnými elektronovými páry (tzv. Lewisova zásada).

 Příklady nukleofilních částic a činidel:  Br, OH, CN, O–R, H–O–H, NH3, R–NH2