Redukční ventil

Redukční ventil je zařízení, které se používá při svařování plamenem. Jeho základními funkcemi jsou:

 obrazek