Mezomerní efekt

Mezomerní efekt - mezomerní efekt se šíří prostřednictvím elektronů násobných vazeb a podílejí se na něm volné elektronové páry. Dochází k delokalizaci p-elektronů. Substituenty nebo funkční skupiny poskytují elektrony z volného elektronového páru do konjugace.  Vznikají rezonanční struktury.