Sandmayerova reakce

Sandmayerova reakce

Reakce diazoniových solí (nukleofilní substituční reakce), používá se k zavádění funkční skupiny na benzenové jádro do místa, které odporuje pravidlům o substituentech nebo se dá přímo zavést jen obtížně.  Jako katalyzátor se používají měďné soli.