ochranné pracovní prostředky

Ochranné prostředky jsou určeny zejména pro ochranu hlavy (přilby a jiné ochranné pokrývky hlavy), sluchu (chrániče sluchu, chrániče sluchu s interkomem, akustické přilby), očí a obličeje (nejrůznější ochranné brýle, ochranné obličejové štíty, svářečské kukly a štíty), dýchacích orgánů (masky a polomasky s filtry, dýchací přístroje a prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly), rukou a paží (nejrůznější rukavice), nohou (nejrůznější obuv, ale i chrániče kolen, nártů apod.), trupu a břicha (ochranné vesty, kabáty a zástěry), případně pro ochranu celého těla (prostředky pro prevenci pádů a nejrůznější ochranné oděvy).