spoj plátováním

Plátování

Podélné plátování scarf

Definice:

spojované prvky se stýkají částí čel i podélných ploch (plátem)

Tato skupina spojů je určena pro napojování prvků v podélné ose. Historickými prameny je doloženo přes třicet různých variant, ale v současné době jsou využívány převážně následující dvě a jejich drobné obměny. Je to pravděpodobně způsobeno faktem, že provedení spoje je velmi náročné na přesnost a stav materiálu. Jsou tedy jistým kompromisem mezi inženýrskou teorií a jejím uplatněním v praxi. Spojované prvky by měly být v místě spoje nebo jeho blízkosti podepřeny.

Rovný plát s čepy bladed scarf joint

Nejčastější alternativou je uvedený spoj s „uzamčením“ pomocí čepu z připojovaného sloupu.

Rovný plát s čepy

Obvyklé použití:

spojení podlahových prahů, vaznic a tahem namáhaných rámových spojek

Šikmý plát scarf joint

Spoj se vyskytuje v několika dalších variantách i s více klíny.

Šikmý plát

Obvyklé použití:

spojení podlahových prahů, vaznic a tahem o ohybem namáhaných rámových spojek

Přeplátování

Definice:

oba prvky jsou po celé délce spoje vyříznuty. Hloubka přeplátování se rovná součtu hloubek zářezů

Zapuštění a přeplátování na rybinu housed dovetail

Tento spoj je výjimečný svým tvarem a skutečností, že již není potřeba užití dalších spojovacích prostředků. Pro zaručení funkčnosti spoje je však nutné zajistit kromě přesného provedení také vlhkost dřeva odpovídající umístění v konstrukci. Při seschnutí dochází k uvolnění spoje, avšak toto uvolnění nemá při klasickém použití významné následky.

Zapuštění a přeplátování na rybinu

Obvyklé použití:

střešní a stropní vazničky

Spoj na rybinu dovetail

Jednodušší alternativa spoje předešlého. Je navrhována pro drobné prvky, které nenesou velké zatížení. Prvek je rovněž užíván pro ztužení větších prvků.

Spoj na rybinu

Obvyklé použití:

stropní vazničky

Horizontální čep tusk tenon

Spoj lze použít místo dvou předešlých spojů na rybinu. Po zakolíkování je velice únosný a stabilní. Jeho nevýhodou je značné oslabení průřezu nosného prvku.

Obvyklé použití:

schodišťové nosníky, ztužující příčle, vodorovné nosné prvky

Poloviční přeplátování half lap

Jeho vytvoření je mnohem snazší než provedení rybiny nebo horizontálního čepu, ale stejně jako předešlý spoj může být při větším uložení nevýhodný vzhledem k oslabení průřezu. Naopak v kombinaci s použitím prvků připojených na rybinu nebo horizontálním čepem může být uložení relativně malé, není jej potřeba ani kolíkovat, a proto je velmi oblíbený.

Poloviční přeplátování

Obvyklé použití:

střešní a stropní vaznice a vazničky