Trvalé deformace

Trvalou deformací rozumíme trvalou změnu tvaru v důsledku působení síly, např. při nehodě. Tvar tělesa se po odstranění působící síly již nevrátí do původního stavu.