Posuv

Posuv je vedlejší pohyb, který vykonává nástroj nebo obrobek, obvykle kolmo k hlavnímu pohybu. Udává se v mm/otáčku vřetena nebo v mm/min.