Šroubovice

Šroubovice je trojrozměrná křivka, jejíž tečny mají stejný úhel s osou šroubovice.