Zapichování

Zapichování je soustružení kolmo k obráběné ploše.