Úhel profilu

Úhel profilu je úhel, který svírají vrcholy a drážky závitu.