Dvojité čtvrtcihelné příčky

 

-  budují se mezi dvěma sousedními byty - do dutiny tl. 60 mm se vkládá zvuková izolace (ze skleněných nebo čedičových vláken)

- od 1. vyzděné příčky je izolace oddělena asfaltovanou nepískovanou lepenkou, od 2. příčky vzduchovou mezerou

- obě příčky nesmějí být navzájem spojeny (zvukový most, který by přenášel zvuk)

- od ostatních konstrukcí musí být mezibytová příčka zvlášť pečlivě oddělena zvukově izolačním materiálem

 

Obr. 8:  Dvojitá čtvrtcihelná příčka