bioindikátory

Bioindikátor = organizmus, který svým výskytem označuje určité vlastnosti prostředí, resp. dokládá přítomnost některého faktoru v určitém biotopu, /např.: vyšší obsah dusíku v půdě – kopřiva dvoudomá, bez černý; čisté podzemní a pramenité vody – skřípina lesní, řeřišnice hořká; sešlapávané půdy – jitrocel větší, jílek vytrvalý; apod. Příklady živočišných bioindikátorů čistějších vod: rak říční, blešivec potoční... /.