Půlcihelné příčky

 

- zdí se z plných nebo dutých cihel na MV, příčky oslabené rýhami a dveřními otvory se zdí na MVC

- zdí se běhounovou vazbou s přesahováním 1/2 cihly. Kotvení do kapes nebo ozubů, popř. na trny, je podobné jako u čtvrtcihelných příček.

- tloušťka příčky včetně omítky je 170 mm (kótuje se 150 mm).