Technologický postup

 

 - vyměření budoucího tvaru příčky a zakreslení na stávající konstrukci podlahy, stěn a stropu

- postavíme jednostranné bednění

- připravíme výztuž dolního spodního rámu a přichytíme k němu výztuž svislých rámů

- vybetonujeme spodní část rámu ve kterém nesmí chybět dilatační spára opatřená vhodným materiálem (polystyren, hobra)

- vyzdíváme příčku z tvárnic a doplňujeme vodorovnou výztuž, popřípadě svislou

- příčku ukončíme v dostatečné vzdálenosti od stropní konstrukce, abychom mohly provést uložení výztuže a vybetonovat horní část rámu

- ihned po dokončení příčky se musí očistit, po zatvrdnutí provedeme vyspárování spárovací hmotou a očistíme