Konstrukční zásady

Konstrukční zásady provádění sklobetonové konstrukce:

-  sklobetonové konstrukce nejsou v žádném případě nosné, nesmí být nikdy zatížené tlakem okolních konstrukcí

- mezi sklobetonovou konstrukcí a ostatními konstrukcemi musí být vždy dilatační spára

- bez dilatačních spár nemá konstrukce možnost rozpínání a potom popraská, (maximální velikost dilatačního celku je 6×6m

- sklobetonové konstrukce se nesmí provádět při teplotách nižších než +5º C

- sklobetonové stěny musí být uložené aspoň na dvou protilehlých stranách, tak aby bylo zajištěné přenesení sil působících kolmo na plochu konstrukce

- dilatační spáry se musí utěsnit proti vniknutí vlhkosti trvale pružnými (silikonovými) tmely, dilatační spára nesmí být překryta omítkou

- u vyztužených stěn musí být vyztužená nejméně každá třetí spára, (je nutné dbát na dokonalé obalení výztužných prutů maltou