Ledek draselný

Ledek draselný

Chemicky se jedná o dusičnan draselný KNO3, v minulosti se označoval jako salnytr, případně sanytr i salnitr. Má silné oxidační účinky, proto se stal součástí různých pyrotechnických směsí, nejznámější je užití u střelného prachu, ale i u dýmovnic. Při jeho rozpouštění ve vodě dochází k silnému ochlazení roztoku (ΔHrozp = 345,1 kJ.mol-1).

Zdroj:

WIKIPEDIA.ORG. [online]. [cit. 17.1. 2015]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusi%C4%8Dnan_draseln%C3%BD