narkotický

uspávající, vyvolávající ospalosti; narkotický vliv je úměrný rozpustnosti plynu v tucích