Diploidní

Diploidní (tzv. 2n) buňka obsahuje dvě sady chromozómů. To znamená, že všechny chromozómy jsou v párech, každý chromozóm se v buňce vyskytuje dvakrát.