Haploidní

Kromě diploidních buněk existují i buňky haploidní (n), Ty vznikají z buněk diploidních meiotickým buněčným dělením. V těchto buňkách se každý chromozóm vyskytuje jen jednou.