Paliva

 

Druhy paliv

1. Tuhá

uhlí (černé, hnědé), koks, lignit, brikety, dřevo (měkké, tvrdé), dřevní hmota (štěpky, větve, kůra, hobliny...), dřevěné brikety (upravený dřevní odpad)

2. Kapalná

nafta, lehký topný olej

3. Plynná

zemní plyn, propan butan, bioplyn

4. Elektrická energie

5. Obnovitelné zdroje energie

sluneční energie, energie větru, biomasa (speciální rostliny, které se pěstují pro přímé spalování), nízkopotenciální teplo (teplo obsažené v zemi, v podzemní nebo povrchové vodě v okolním vzduchu)