připojovací potrubí

 

Neboli rozvod tj. potrubí přívodní topné (teplé)vody a potrubí vratné (ochlazené vody). Zajišťuje oběh vody mezi kotlem a otopným tělesem. Tvoří v otopné soustavě propojení uzavřeného okruhu KOTEL- OTOPNÉ TĚLESO – KOTEL, ve kterém se dopravuje teplo prostřednictvím teplé vody od kotle UT k otopným tělesům, kde se předává do místnosti.