patrový rozvaděč

Je progresivní prvek otopné soustavy. Jeho výhody spočívají v:

·       odstraňuje velký počet stoupacích potrubí, často je pouze jedna centrální vedená v šachtě

·       soustřeďuje v sobě veškeré prvky pro uzavírání, regulaci, měření, odvzdušňování, vypouštění a napouštění jednotlivých okruhů

·       umožňuje využití prefabrikace- rychlost montáže, opravy

·       lze jej využít pro kombinaci otopných soustav s otopnými tělesy, sálavými plochami, tj. s jinými teplotními spády napojenými na jeden zdroj tepla.

 

Obr. 7: Patrový rozvaděč