délková roztažnost

Rozdíl teplot při montáži a provozu potrubí způsobuje změnu jeho délky. Potrubí dilatuje, prodlužuje se nebo smršťuje. Provozní teplota potrubí soustav vytápění je vždy vyšší než teplota montážní a tudíž se potrubí při provozu prodlužuje.

•        prodloužení ∆L závisí na :

–       Koeficient délkové teplotní roztažnosti materiálu α

–       Výpočtové délce potrubí L0

–       Rozdílu teplot ∆t = (t- tm); t-teplota provozní;  tm - teplota montážní

•        ∆L = α*L0*∆t = α*L0*(t- tm)

 

Nejméně se prodlužuje ocelové potrubí, nejvíce potom plastové potrubí.

Vlivem dilatace vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla.

Délkovým změnám vlivem teplotní roztažnosti lze zabránit:
- posuvným uložením (volný pohyb proti stavební konstrukci) - potrubí s objímkami není pevně spojené
- pevným uložením (tuhým spojením potrubí s konstrukcí) - délkové změny se vyrovnávají kompenzátory