Impedance smyčky

Impedance smyčky

Impedance vyjadřuje vlastnosti elektrického obvodu, napájeného střídavým proudem, v němž se projevuje, odpor, indukčnost a kapacita.

Princip a měření impedance poruchové smyčky
Princip měření impedance smyčky je ve všech měřicích přístrojích použit shodný. Měřič impedance je připojen mezi fázový vodič L a vodič PE (případně mezi L a N pokud se měří impedance sítě). Po zahájení měření přístroj změří nejprve napětí zdroje naprázdno U1. Potom do obvodu připojí zatěžovací odpor RZ , kterým proteče měřicí proud I a zároveň změří napětí U2 v obvodu při zatížení.

 

Měření impedance smyčky


Postupy měření ukazují např. www. stránky:

ing. HARWOT, Lubomír. Měření impedancí v silnoproudých instalacích.Http://www.spsdmasna.cz/dokumenty/publikace/EL_ROC_2014.pdf [online]. [cit. 2014-11-07]. Dostupné z:http://www.spsdmasna.cz/dokumenty/publikace/EL_ROC_2014.pdf

 

KOUPÝ, Leoš. Http://elektrika.cz/data/clanky/princip-a-mereni-impedance-poruchove-smycky [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-11-07]. Dostupné z:http://elektrika.cz/data/clanky/princip-a-mereni-impedance-poruchove-smycky