erupce sopek

Sopečná erupce

Při erupci sopky dochází k výronu magmatu na povrch Země, který je způsoben tlakem sopečných plynů.

Obr. 5